ایونت استورمینگ

ایونت‌استورمینگ یک روش ورکشاپ محور برای کشف و دست‌یابی خیلی سریع به یک تصویر و فهم مشترک از چیزهایی که در دامین یک محصول نرم‌افزاری اتفاق می‌افتد است. این روش توسط آلبرتو برندولینی معرفی شد. ریشه این روش به الگوهای استراتژیک DDD بر می‌گردد. ایونت‌استورمینگ ابزاری است که به کمک آن تیم‌های توسعه و محصول، می‌توانند بصورت خیلی سریع و موثر به اکتشاف در دامین بپردازند. این افراد به کمک ایونت‌استورمینگ می‌توانند دامین مورد نظر را مدل کرده و در نهایت نرم‌افزاری توسعه دهند که قادر است مسائل پیچیده را حل کند. رویکرد ایونت‌استورمینگ بصورت داستان سرایی تصویری است.

Read more